תחת אלוהינו, הדת הגדולה ביותר היא אהבה, והפילוסופיה הגדולה ביותר היא לעשות טוב לאנשים הזקוקים ולא לעשות טוב רק לאלה שאנו מבקשים לרצות. האמונה שלנו היא הכלי  להגיע לכל הדברים שאנו מבקשים מאלוהים, ומה שגורם לאמונה שלנו לעבוד זו הענווה והכרת התודה שלנו לאלוהים. השתמש בכלי זה: אמונתך.

.

Abaixo de Deus, a maior religião é o amor, e a maior filosofia é fazer o bem às pessoas necessitadas e não fazer o bem apenas às pessoas que procuramos agradar. Nossa fé é a ferramenta para alcançar todas as coisas que pedimos a Deus, e o que faz nossa fé funcionar é nossa humildade e gratidão a Deus. Use esta ferramenta: Tua fé.

Samuel Sousa Nascimento, Sleumakes Bough.

Tradutor: Click here and Choose your Idiom

 

www.ICUAG.com.br

www.ISRAEL.k6.com.br